Monday, May 07, 2012

Another satisfied customer

Responde: Isang Rebyu
o kung bakit ako nagbabasa ng mga akda ni Norman Wilwayco


Si Iwa ang bumubuhay sa isang genre ng panitikang Pilipino na tila tumigil na sa post-Marcos era, sa genre na oo nga't parang sa akademya at literary contests na lamang humihinga. Hindi nakapagtataka na siya ay binansagan na ni Jun Cruz Reyes na kaniyang "rightful heir." (May gumawa na ba nito na Filipino writer in English?) Namamatay na nga ba ang genre nila at kailangan nang magluklok ng tagapagmana ng apoy ng pagpapatuloy?

Mabuhay si Iwa. Magbasa na kayo ng akda ni Iwa. Read the rest.

No comments:

Post a Comment

Translate this shit