Tuesday, May 24, 2011

Another satisfied customer

Mananaka-naka na rin ang librong nabasa ko na nagsasalamin sa tunay na anyo ng ating lipunan. Malamang sa kadahilanang hindi naman kasi tinatangkilik ng mga pinoy ang mga lokal na libro. Mahilig na kasi tayo sa foreign works na halos puro fiction at sci-fi ang mga laman. Nahabig na tayo ng western ideas sa kanilang literatura. Isa sa mga examples ng sinasabi kong pagkahilig natin sa western literatures ay ang pagtangkilik sa libro nang mga authors na sina Stephenie Meyer, J.K Rowling, Sidney Sheldon atbp. Halos mga babasahing ingles at mga banyagang may-akda ang bumabaha sa mga malalaking bookstores sa Pilipinas. Kaya naman maliit lamang ang may tapang na sumubok ng pagsusulat ng nobela. Bukod sa marami kang kakompetensya sa tindahan ng libro eh, kaunti lamang ang mga publishing house na magtitiyagang makipagsapalaran kasama mo. May ilan ring Pilipinong may-akda na nagtagumpay gaya na siguro ni Bob Ong. May ilan namang underground na lang ang pagtitinda at pira-piraso lamang ang ini-imprinta o nag-iimprinta lamang kung may gustong kumuha ng kopya. Nabibilang siguro sa huli ang librong tampok ko ngayon. more>>>

No comments:

Post a Comment

Translate this shit