Thursday, December 09, 2010

Digs ang shit ni Karl!


ikinararangal ko na may shit akong sinulat sa huli na naging bahagi ng napakagandang librong ito.

sabi nga ni carl joe sa intro: "stand in the presence of the shaman. experience awe."

irerekomenda ko ito na basahin ng lahat ng peeps.

No comments:

Post a Comment

Translate this shit