Tuesday, August 31, 2010

Marxist at heartsabi nga ni marx, ang lahat ng bagay ay may kontradiksyon, at ito ang nagluluwal ng pagbabago.

constant change, anyone?

No comments:

Post a Comment

Translate this shit