Monday, August 31, 2009

another satisfied customer

Sa kaliwa ang paling ng litrato ng libro ni Norman Wilwayco na “Gerilya” sa blog na ito sapagkat kaliwa ang tono ng kuwento at kaliwa ang landas na tahak para sa tunay na kalayaan at demokrasya ng ating bayan. more

No comments:

Post a Comment

Translate this shit