Wednesday, August 26, 2009

Another satisfied (?) customer...

“Ang tagumpay ni Bautista ay mahirap ihanap ng katapat sa mga akda ng mga kapanahon niya,” wika nga ni Bienvenido Lumbera sa kanyang introduksyon para sa Desaparesidos. Marahil ay hindi pa niya nababasa ang Gerilya. At bilang isa sa iilang “seryosong” kabataang nobelista sa kasalukuyan, hindi rin naman masasabi na kapanahon ni Wilwayco si Bautista. Read the full story

No comments:

Post a Comment

Translate this shit