Tuesday, July 07, 2009

Another satisfied customer

Rebyu ng Ka-Maynilaan

Ni Jose Bimbo F. Santos

Isang matapang na pagsasalarawan sa iba’t-ibang mukha ng buhay ang makikita sa nobela ni Norman Wilwayco na pinamagatang Kung Paano ko Inayos ang Buhok ko Matapos ang Mahaba-haba ring Paglalakbay (Khan Automatic Writings). Isang kakaibang imahe ng Maynila ang matutuklasan. Malayo ang imahe sa mga magagarang shopping malls, mga magagarbong night life, o ang mga larawan ng mga engrandeng sosyalan na makikita sa mga lifestyle pages ng mga diyaryo at magasin. read the full story

No comments:

Post a Comment

Translate this shit