Sunday, February 15, 2009

Another satisfied customer...

Rebyu: Mondomanila ni Norman Wilwayco

Ano ang halaga ng isang Palanca award? Para sa isang manunulat, marahil isa itong senyas na may sinasabi na siya bilang manunulat, o higit pa roon, bilang manlilikha. Ang paglikha ang pinakamahirap na trabaho ng isang manunulat. Hindi lang dugo at pawis ang ginugugol ng isang manunulat sa isang obra- ngunit oras. Ang oras, sa buhay ng isang ordinaryong manunulat na hindi naman nabiyayaan ng pamilyang singyaman ni Tony Boy Cojuangco man lamang, ay kailangang magsakripisyo ng oras, katas ng utak at walang hanggang pagsakit ng ulo. Kaya ang mga manunulat, madalas may mga tinatawag na “bisyo”. Si Pepe Smith, bata pa lang, kahit may interbyu hindi mabitawan ang sigarilyo. Si Nick Joaquin naman, beer ang kanyang “poison of choice”. more >>

No comments:

Post a Comment

Translate this shit