Sunday, January 13, 2008

joyride in Q.C.

sabi nga ng sago: walang masama kung walang magawa

No comments:

Post a Comment

Translate this shit