Friday, November 09, 2007

Bagong Hilamos alinsunod sa web standards...

Sabi nga ni jeffrey zeldman, ang di sumunod, maiiwan.

No comments:

Post a Comment

Translate this shit