Sunday, September 23, 2007

Magnet Katipunan Happy Monday Poetry Night


sabi pa ni kael, ita-translate niya ang mondo novel. yehey! mabuhay ka tol!

No comments:

Post a Comment

Translate this shit