Thursday, May 17, 2007

Post Election Shit


as if mababago yung bulok na sistema kapag nagkakaroon ng eleksyon. buti na lang di ako bumoto. di nasayang oras ko.

No comments:

Post a Comment

Translate this shit