Thursday, May 24, 2007

Ang Bagong Wika


bagong article ni iwa sa fudge magazine. bili kayo mga kasama! ipagbunyi ang
absurdong republika ng noypi!

No comments:

Post a Comment

Translate this shit